PROGRAM IX MSPF 2020

Zapraszamy na IX MSPF!

  • Wszystkie
  • Lekcje pokazowe
  • Wykłady
  • Koncerty
  • Konkurs
  • Inne
Niedziela
02.02.2020

Lekcje pokazowe - prof. Aleksandra ZVIRBLYTE (LAMiT w Wilnie)

09:00 - 11:00 SANOK - SDK 

Lekcje pokazowe - prof. Viera NOSINA (RAM im. Gnesinych w Moskwie)

11:00 - 14:00 SANOK - SDK 

Spotkanie organizacyjne z kierownikiem metodycznym MSPF- prof. Jarosławem DRZEWIECKIM

14:00 SANOK - SANVIT

Wykład Krzysztofa SZCZEPANIAKA – wizytatora CEA i delegata MKiDN

14:15 SANOK - SANVIT -  „Awans zawodowy nauczycieli szkół muzycznych - nowe wytyczne MKiDN”

Wykład - prezentacja Sylwestra BERNACIAKA

15:30 SANOK - SANVIT "Elementarz małego pianisty - 101 progresywnych ćwiczeń i utworów"

Wykład prof. Andrzeja JASIŃSKIEGO (AM w Katowicach)

16:30 SANOK - SANVIT "Mozart-Chopin - sztuka frazowania i artykulacji"

Inauguracja XV MFP

19:00 SANOK - SDK Pavel DOMBROVSKY - Laureat I nagrody M.K.M.P. im. St.Moniuszki w Rzeszowie

Zajęcia praktyczne z mgr Wiesławą SKOREK

21:00 - 23:00 SANOK - SDK, Sala baletowa - tańce dworskie i barokowe 

Poniedziałek
03.02.2020

Wykład prof. Andrzeja TATARSKIEGO

08:00 SANOK - PSM/SK "Zasady i kryteria pracy w jury międzynarodowych konkursów pianistycznych"

XI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny "Młody Wirtuoz" w Sanoku

08:30 SANOK - PSM/SK

Wykład dyr. Maxymiliana BYLICKIEGO (IMiT)

16:00 - 18:00 SANOK - SANVIT - "Promocja muzyki polskiej - zadanie czy wyzwanie"

Adam Bałdych Quartet

19:00 SANOK - SDK 

Zajęcia praktyczne z mgr Wiesławą SKOREK

21:00 - 23:00 SANOK - SDK, Sala baletowa - tańce klasyczne

Wtorek
04.02.2020

Ćwiczenia n.1 wzmacniające, regenerujące i relaksujące kręgosłup oraz aparat ruchowy rąk

08:00 SANOK - SANVIT "Zdrowie dla Artystów" z udziałem rehabilitantów G.Pomykała & D.Kuzian

Lekcje pokazowe - prof. Lidia GRYCHTOŁÓWNA (Polska/Niemcy)

09:00 - 11:00 SANOK - SDK 

Lekcje pokazowe - prof. Eugen INDJIC (USA/Francja)

11:00 - 14:00 SANOK - SDK 

Wykład reż. Małgorzaty POLAŃSKIEJ (DUX)

15:00 - 16:00 SANOK - SANVIT "Nagrywanie metodą samodoskonalenia"

Wykład dr Agnieszki KOŚCIELAK-NADOLSKIEJ (AM w Łodzi)

16:30 - 18:00 SANOK - SANVIT "Wpływ pamięci mięśniowej na efektywność ćwiczenia" 

"Tatiana SHEBANOVA IN MEMORIAM"

19:00 SANOK - SDK Mikhail WOSKRESIENSKI (Rosja) & Igor OLOVNIKOV (Białoruś) w nadzwyczajnym koncercie "Tatiana Shebanova in memoriam"

Zajęcia praktyczne z mgr Wiesławą SKOREK

21:00 - 23:00 SANOK - SDK, Sala baletowa, tańce chopinowskie

Środa
05.02.2020

Ćwiczenia n.2 wzmacniające, regenerujące i relaksujące kręgosłup oraz aparat ruchowy rąk

08:00 SANOK - SANVIT "Zdrowie dla Artystów" z udziałem rehabilitantów G.Pomykała & D.Kuzian

Lekcje pokazowe - prof. Takashi YAMAMOTO (Japonia)

10:00 - 11:00 SANOK - SDK 

Lekcje pokazowe - prof. Irina PIETROVA - CZUKOVSKA (Konserwatorium w Moskwie i Osaka)

11:00 - 14:00 SANOK - SDK 

Wykład prof. Tatiany PETRENKO (Konserwatorium w Moskwie)

15:00 SANOK - SANVIT "Początki muzycznej edukacji. W poszukiwaniu psychologiczno-pedagogicznej strategii nauczania"

Wykład prof. Urszuli BARTKIEWICZ (AM w Bydgoszczy)

16:30 SANOK - SDK "Ozdobniki w Suitach francuskich J.S. Bacha - materiały źródłowe a redakcyjne opracowania"

Sztuka Dyrygentury - Bogdan Olędzki i Lidia Grychtołówna

19:00 SANOK - SDK 

Zajęcia praktyczne z mgr Wiesławą SKOREK

21:00 - 23:00 SANOK - SDK, Sala baletowa - tańce latynoamerykańskie

Czwartek
06.02.2020

Ćwiczenia n.3 wzmacniające, regenerujące i relaksujące kręgosłup oraz aparat ruchowy rąk

08:00 SANOK - SANVIT "Zdrowie dla Artystów"  z udziałem rehabilitantów G.Pomykała & D.Kuzian

Lekcje pokazowe - prof. Eva KOSORINOVA - VARHANIKOVA (AM w Bańskiej Bystrzycy)

09:00 - 11:00 SANOK - SDK 

Lekcje pokazowe - prof. Mihail Woskresienski (Konserwatorium w Moskwie)

11:00 - 14:00 SANOK - SDK 

Wykład prof. Viery NOSINY (RAM im. Gnesinych)

15:00 SANOK - SANVIT "Fuga - sztuka polifonii"

Wykład Konstantego WILEŃSKIEGO (ZSPM w Kielcach)

16:30 SANOK - SANVIT "Podstawy improwizacji w szkole muzycznej I i II stopnia. Kadencje do koncertów Mozarta."

FORUM - MIASTU Zespół Pieśni i Tańca "ŚLĄSK" im. St. Hadyny

19:00 SANOK - SDK 

Zajęcia praktyczne z mgr Wiesławą SKOREK

21:00 - 23:00 SANOK - SDK, Sala baletowa - tańce uniwersalne 

Piątek
07.02.2020

Ćwiczenia n.4 wzmacniające, regenerujące i relaksujące kręgosłup oraz aparat ruchowy rąk

08:00 SANOK - SANVIT "Zdrowie dla Artystów" z udziałem rehabilitantów G.Pomykała & D. Kuzian

Lekcje pokazowe - prof. Igor OLOVNIKOV (AM w Mińsku)

09:00 - 11:00 SANOK - SDK 

Lekcje pokazowe - prof. Andrzej Jasiński (AM w Katowicach)

11:00 - 14:00 SANOK - SANVIT 

Wykład mec. Pauliny ŻOŁNIEREK - PŁOTEK (Kancelaria Prawna w Poznaniu)

15:00 - 17:00 SANOK - SANVIT "Prawo autorskie i problemy artystów z prawem"

Wręczenie zaświadczeń i certyfikatów ukończenia VIII MSPF przez wizytatora CEA Krzysztofa Szczepaniaka oraz kier. metodycznego prof. Jarosława Drzewieckiego

17:00 SANOK - SANVIT

Gala Finałowa - Koncerty MOZARTA i CHOPINA w wyk. LOK "AKADEMIA" pod dyr. Igora Pylatyuka

19:00 SANOK - SDK 

Zajęcia praktyczne z mgr Wiesławą SKOREK

21:00 - 23:00 SANOK - SDK, Sala baletowa - tańce uniwersalne