Regulamin

REGULAMIN

Mistrzowska Szkoła Pedagogiki Fortepianowej  (MSPF)

Zgodnie z § 7 pkt. 16 statutu Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury realizuje swoje cele poprzez działalność oświatową i edukacyjną         

§ 1

WPROWADZENIE

Organizatorem Mistrzowskiej Szkoły Pedagogiki Fortepianowej, która odbędzie się w Centrum Promocji Zdrowia Hotelu SANVIT, Sanockim Domu Kultury, siedzibie Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury oraz  w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury przy wsparciu Narodowego Instytutu Kształcenia. Celem MSPF jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczestników poprzez doskonalenie metod nauczania oraz aktualizowanie wiedzy metodologicznej odnoszącej się do problemów wykonawczych.

§ 2

UCZESTNICTWO

  1. XI Mistrzowska Szkoła Pedagogiki Fortepianowej odbędzie się w dniach 5-10.02.2022  w Sanoku i jest adresowana do muzyków – nauczycieli szkół muzycznych wszystkich stopni oraz studentów i absolwentów uczelni muzycznych w Polsce.
  2. Każdy uczestnik MSPF weźmie udział w pracach Jury XIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Młody Wirtuoz” dniu 05.02.2022 oraz w wykładach specjalistycznych, seminariach, lekcjach pokazowych z Mistrzami i w wieczornych koncertach organizowanych w SDK. Uczestnicy MSPF mogą brać udział w porannych ćwiczeniach rehabilitacyjnych i konsultacjach medycznych  w Hotelu SANVIT oraz wieczornych zajęciach tanecznych „Historia tańca”.
  3. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie do 31.12.2021 roku drogą internetową wypełnionej aplikacji zgłoszeniowej dostępnej na stronie: https://pedagogikafortepianowa.interpiano.pl/pol/aplikacja/zgloszenie_mspf oraz uiszczenie wpisowego.

§ 3

ODPŁATNOŚCI

  1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata wpisowego w wysokości:

Uczestnicy z Polski: 670,00 PLN lub 150,00 EURO

 Na konto:  Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury;      ul. 3 Maja 15, 38-500 Sanok

PEKAO SA nr 87 1240 2340 1111 0010 5339 4009

 Uczestnicy z Ukrainy: 3000 UAH

Na konto:    ЄДРПОУ 40125148    ;   р/рах.№26004053703247     ;       

в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК";       ЄДРПОУ 14360570;   код банку 325321         

z dopiskiem „MSPF".

  1. W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu:

a) przed terminem 31.12.2021r., uczestnikowi zostaje zwrócona kwota wpisowego po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10% wartości wpisowego.

b) po terminie 31.12.2021r., wpłacona kwota wpisowego nie zostaje zwrócona

 

§ 4

REZULTATY KURSU

  1. Każdy z uczestników otrzyma:

a) Certyfikat od PFRK o ukończeniu kursu metodycznego.

b) Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

  1. Warunkiem otrzymania certyfikatu i zaświadczenia ukończenia XI MSPF jest obowiązkowy udział w wykładach i lekcjach pokazowych. Uczestnictwo w koncertach wieczornych nie jest obligatoryjne.

§ 5

PODSUMOWANIE

  1. Zmiany w regulaminie MSPF wprowadza Zarząd Fundacji.
  2. Regulamin MSPF wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest ważny do odwołania