Regulamin

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury i Centrum Edukacji Artystycznej przy MKiDN

zaprasza na

VIII Mistrzowską Szkołę Pedagogiki Fortepianowej

 

- REGULAMIN –

§ 1    OGÓLNE

1.      Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury przy wsparciu Centrum Edukacji Artystycznej przy MKiDN organizuje w dniach 03-08.02.2019 w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku, w Sanockim Domu Kultury oraz Centrum Promocji Zdrowia SANVIT  VIII Mistrzowską Szkołę Pedagogiki Fortepianowej. Celem MSPF jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczestników poprzez doskonalenie metod nauczania oraz aktualizowanie wiedzy metodologicznej odnoszącej się do problemów wykonawczych. 

§ 2     UCZESTNICTWO

1.       VIII Mistrzowska Szkoła Pedagogiki Fortepianowej (MSPF) jest adresowana do muzyków – nauczycieli szkół muzycznych wszystkich stopni oraz absolwentów uczelni muzycznych w Polsce.

2.      Warunkiem uczestnictwa w kursie jest  przesłanie do 31.12.2018 roku drogą internetową:

a)     ankiety-wniosku zgłoszeniowego wypełnionego elektronicznie:          http://pedagogikafortepianowa.interpiano.pl/pol/aplikacja/zgloszenie_mspf

b)    potwierdzenia wpłaty wpisowego w wysokości 500,00 zł, dokonanego na konto: PEKAO SA nr 64 1240 2340 1111 0010 7473 4132  z dopiskiem „MSPF" 

3.    W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu:

- po terminie 01.01.2018r. wpłacona kwota wpisowego nie zostaje zwrócona,
- przed terminem 01.01.2018r. uczestnikowi zostaje zwrócona kwota wpisowego po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 20zł.

4.     Każdy uczestnik w ramach MSPF weźmie udział w wykładach specjalistycznych oraz lekcjach pokazowych w wymiarze 54 godzin dydaktycznych.

§ 3     TERMIN I PROGRAM 

1.      Kurs rozpoczyna się 03.02.2019 r., a kończy 08.02.2019 r.

2.      Każdy uczestnik weźmie udział w wykładach specjalistycznych, lekcjach pokazowych z Mistrzami oraz koncertach organizowanych w czasie trwania kursu w Sanoku. Udział w koncertach uwzględniono na planie kursu.

§ 4     REZULTATY KURSU 

1.     Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie od PFRK o ukończeniu kursu metodycznego.

2.    Zgodnie z wymaganiami CEA, warunkiem otrzymania certyfikatu – zaświadczenia ukończenia VIII MSPF jest obowiązkowy udział w wykładach i lekcjach pokazowych. Uczestnictwo w koncertach wieczornych nie jest obligatoryjne.

Kontakt: fundacja@interpiano.pl  BIURO PFRK tel. 13-46-40-344