Regulamin

REGULAMIN
Mistrzowska Szkoła Pedagogiki Fortepianowej  (MSPF)
 
 Zgodnie z § 7 pkt. 3 statutu Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury realizuje swoje cele poprzez działalność oświatową i edukacyjną.        
 
§ 1
WPROWADZENIE

Organizatorem Mistrzowskiej Szkoły Pedagogiki Fortepianowej, która odbędzie się w Centrum Promocji Zdrowia Hotelu SANVIT, Sanockim Domu Kultury, siedzibie Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury oraz w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury przy wsparciu Narodowego Instytutu Kształcenia. Celem MSPF jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczestników poprzez doskonalenie metod nauczania oraz aktualizowanie wiedzy metodologicznej odnoszącej się do problemów wykonawczych.

§ 2
UCZESTNICTWO
 1. XIV Mistrzowska Szkoła Pedagogiki Fortepianowej odbędzie się w dniach 1-07.02.2025 w Sanoku i jest adresowana do muzyków – nauczycieli szkół muzycznych wszystkich stopni oraz studentów i absolwentów uczelni muzycznych w Polsce.
 2. Każdy uczestnik MSPF weźmie udział w pracach Jury XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Młody Wirtuoz” dniu 01.02.2025 oraz w wykładach specjalistycznych, seminariach, lekcjach pokazowych z Mistrzami i w wieczornych koncertach organizowanych w SDK. Uczestnicy MSPF mogą brać udział w porannych ćwiczeniach rehabilitacyjnych i konsultacjach medycznych oraz wieczornych zajęciach tanecznych „Historia tańca”.
 3. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie do 31.12.2024 roku drogą internetową wypełnionej aplikacji zgłoszeniowej dostępnej na stronie: https://aplikacja.interpiano.pl/pl/#/ oraz uiszczenie wpisowego.
 4. Zgłoszenia po wyznaczonym, regulaminowym terminie wymagają zgody organizatora oraz dodatkowej opłaty w wysokości 50 PLN
§ 3
ODPŁATNOŚCI
 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata wpisowego w wysokości:

Uczestnicy z Polski: 700,00 PLN

Uczestnicy z Ukrainy: 3500 UAH

Pozostali Uczestnicy: 160,00 EUR

 Na konto:  Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury;      

ul. 3 Maja 15, 38-500 Sanok

PEKAO SA nr 87 1240 2340 1111 0010 5339 4009 

z dopiskiem „MSPF".

dla pozostałych wpłat zagranicznych:

No. of IBAN: PL 91 1240 2340 1978 0010 4831 7354

SWIFT/ BIC code: PKOPPLPW

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu:

a) przed terminem 31.12.2024 r., uczestnikowi zostaje zwrócona kwota wpisowego po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10% wartości wpisowego.

b) po terminie 31.12.2024 r., wpłacona kwota wpisowego nie zostaje zwrócona

 
§ 4
REZULTATY KURSU
 1. Każdy z uczestników otrzyma:

  a) Certyfikat od PFRK o ukończeniu kursu metodycznego.

  b) Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 2. Warunkiem otrzymania certyfikatu i zaświadczenia ukończenia XIV MSPF jest obowiązkowy udział w wykładach i lekcjach pokazowych. Uczestnictwo w koncertach wieczornych nie jest obligatoryjne.
§ 5
PODSUMOWANIE
 1. Zmiany w regulaminie MSPF wprowadza Zarząd Fundacji.
 2. Regulamin MSPF wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest ważny do odwołania.