Regulamin

REGULAMIN
Mistrzowska Szkoła Pedagogiki Fortepianowej
 

Zgodnie z § 7 pkt. 16 statutu Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury realizuje swoje cele poprzez działalność oświatową i edukacyjną         

§ 1
WPROWADZENIE

Organizatorem Mistrzowskiej Szkoły Pedagogiki Fortepianowej, która odbędzie się w Centrum Promocji Zdrowia Hotelu SANVIT, Sanockim Domu Kultury, siedzibie Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury oraz  w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku  jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury przy wsparciu Narodowego Instytutu Kształcenia. Celem MSPF jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczestników poprzez doskonalenie metod nauczania oraz aktualizowanie wiedzy metodologicznej odnoszącej się do problemów wykonawczych.

§ 2
UCZESTNICTWO
  1. X Mistrzowska Szkoła Pedagogiki Fortepianowej (MSPF) odbędzie się w dniach 25-30.04.2021 w Sanoku i jest adresowana do muzyków – nauczycieli szkół muzycznych wszystkich stopni oraz studentów i absolwentów uczelni muzycznych w Polsce.
  2. Każdy uczestnik MSPF weźmie udział w pracach Jury XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Młody Wirtuoz” w dniu 25.04.2021 oraz w wykładach specjalistycznych, seminariach, lekcjach pokazowych z Mistrzami i w wieczornych koncertach organizowanych w SDK. Uczestnicy MSPF mogą brać udział w porannych ćwiczeniach rehabilitacyjnych i konsultacjach medycznych  w Hotelu SANVIT oraz wieczornych zajęciach tanecznych „Historia tańca”.
  3. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie do 30.03.2021 roku drogą internetową wypełnionej aplikacji zgłoszeniowej dostępnej na stronie: https://pedagogikafortepianowa.interpiano.pl/pol/aplikacja/zgloszenie_mspf oraz uiszczenie wpisowego.
§ 3
ODPŁATNOŚCI
  1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata wpisowego w wysokości:
Uczestnicy z Polski: 590,00 PLN lub 130,00 EURO
Na konto:  Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury;      ul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok
PEKAO SA nr 87 1240 2340 1111 0010 5339 4009
Uczestnicy z Ukrainy: 3000,00 UAH
Na konto:    ЄДРПОУ 40125148    ;   р/рах.№26004053703247     ;       
в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК";       ЄДРПОУ 14360570;   код банку 325321         
z dopiskiem „MSPF".
  1. W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu:
a) przed terminem 30.03.2021r., uczestnikowi zostaje zwrócona kwota wpisowego po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10% wartości wpisowego.
b) po terminie 30.03.2021r., wpłacona kwota wpisowego nie zostaje zwrócona, 
§ 4
REZULTATY KURSU
  1. Każdy z uczestników otrzyma:
a) Certyfikat od PFRK o ukończeniu kursu metodycznego.
b) Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
  1. Warunkiem otrzymania certyfikatu i zaświadczenia ukończenia X MSPF jest obowiązkowy udział w wykładach i lekcjach pokazowych. Uczestnictwo w koncertach wieczornych nie jest obligatoryjne.
§ 5
PODSUMOWANIE
  1. Zmiany w regulaminie MSPF wprowadza Zarząd Fundacji.
  2. Regulamin MSPF wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest ważny do odwołania.