App registration

We invite you to participate in the 11th Master School of Piano Pedagogy 05-10 February 2022 in Sanok.

Regulations are available under the following website:  https://pedagogikafortepianowa.interpiano.pl/eng/regulamin_2

Participant's data

Participant's school

Information about hotel

Attention!
The Foundation doesn't reserve accomodation and board during the Forum.
In the case of reservation of accomodation and board please contact directly with the hotels.

Other remarks concerning the registration

VAT invoice

W związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2020r. zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520) informujemy, że w przypadku braku wpisania danych do faktury podczas zgłoszenia na MSPF nie będzie możliwości późniejszego uzyskania faktury VAT.

Declarations