Gallery - 07.02.2017r. - Wykład - seminarium Marty Osowskiej-Utrysko - „70 lat metody Shinichi Suzuki – odrodzenie czy zmierzch ?”