Bernaciak Sylwester

Bernaciak Sylwester

Bernaciak Sylwester  – Urodzony w 1975r. w Starachowicach. Muzyk, kompozytor, nauczyciel, tekściarz, były wykładowca Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, twórca Prywatnej Szkoły Muzycznej w Janowie Lubelskim.

ELEMENTARZ MAŁEGO PIANISTY jest innowacyjnym podręcznikiem zawierającym 101 ćwiczeń i utworów ułożonych progresywnie. Otwiera podstawowy etap edukacji pianistycznej dzieckai umożliwia bezstresową naukę już od piątego roku życia.


Bernaciak Sylwester  - Born in 1975 in Starachowice. Musician, composer, lyricist, teacher, former lecturer at the Świętokrzyska Academyin Kielce, creator of the Private Music School in Janów Lubelski.

THE ELEMENTARY OF THE LITTLE PIANIST is an innovative textbook containing 101 exercises and progressive compositions. It opens the basic stage of the child's piano education and enables stress-free learning from the age of five.