Zakopets Ludmila

Zakopets Ludmila

Lyudmyla Zakopets pracuje w dziale fortepianu Lwowskiej Specjalistycznej Szkoły Muzycznej im. Salomii Kruszelnickiej od 1989 r. Po ukończeniu studiów z wyróżnieniem w Czerniowskim Kolegium Muzycznym (klasa Prasola M.I.) i Państwowym Konserwatorium im. Czajkowskiego w Kijowie (klasa profesora Vitte N.M.).

Absolwenci klasy Liudmyla Zakopets kontynuowali naukę na wyższych uczelniach muzycznych na Ukrainie, w Polsce, Austrii i Hiszpanii.

Nauczycielka i metodolog, przeszkoliła 37 posiadaczy dyplomów i zwycięzców konkursów ogólnoukraińskich i międzynarodowych; jest również autorką licznych publikacji i raportów metodycznych, redaktorka kolekcji muzyki „12 codziennych ćwiczeń” dla początkujących.

Od 2012 roku Liudmyla Zakopets została zaproszona do zasiadania w jury regionalnych i międzynarodowych konkursów pianistycznych (Moshkovsky International Competition, Kielce, Polska).

W 2009 r. Otrzymała Dyplom Ministra Kultury Ukrainy, a w 2012 r. Medal „Za osiągnięcia w dziedzinie kultury i rozwoju sztuki”.