Matti Asikainen

Matti Asikainen

Matti Asikainen (ur. 25 VI 1957 r. w Hankasalmi, w Finlandii) jako pianista otrzymał dyplom Akademii Muzycznej im. J. Sibeliusa w Helsinkach w 1985 r. oraz Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku w 1991 r. (w klasie prof. Zbigniewa Śliwińskiego). Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych m. in. przez profesorów Dmitrija Baszkirowa, Reginę Smendziankę i Wiktora Mierżanowa. Ukończył również studia muzykologiczne na Uniwersytecie w Jyväskylä (Finlandia) w 1996 r. oraz studia polonistyczne w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Uniwersytecie w Helsinkach w 1993 r.

Zadebiutował w 1974 r. recitalem w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. J. Sibeliusa. Od 1971 r. dokonał wielu nagrań dla fińskiego radia, występował również w telewizjach: fińskiej, polskiej i litewskiej. Występował wielokrotnie z recitalami w Finlandii, Rosji i Włoszech (m.in. podczas Festiwalu Incontri di Serra Maiori), a także z towarzyszeniem orkiestr symfonicznych Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku i Filharmonii Koszalińskiej. Jako kameralista uczestniczył m. in. w Festiwalu Probaltica w Toruniu, w Mikołowskich Dniach Muzyki oraz w Festiwalu Operowym w Krośnie. Był dyrektorem artystycznym festiwalu Jagiellońskie Lato Sztuki, zorganizowanego w Finlandii w 1999 r. w ramach obchodów Chopinowskiego roku jubileuszowego. Pisuje artykuły do wielu publikacji muzykologicznych i recenzje.

Matti Asikainen jest laureatem m. in. następujących konkursów:

  •      Hannikainen National Piano Competition, III nagroda (Jyväskylä, 1975 r.);
  •      Wiener Musikseminar International Piano Competition, II nagroda (Wiedeń, 1985 r.).

W 2002 r. artysta został odznaczony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za działalność na rzecz promocji Polski i kultury polskiej na terenie Finlandii.

Oprócz repertuaru standardowego artysta sięga po inne wdzięczne, lecz mniej znane utwory fortepianowe, jak np. I Sonatę Rachmaninowa (prawykonania fińskie i polskie). Wykonywał także recitale monograficzne złożone z utworów tego kompozytora.

Podjęta w oparciu o studia pianistyczne działalność kompozytorska zaowocowała licznymi koncertami własnych utworów artysty, zarówno w Finlandii, jak i w Polsce. Pianista rozpoczął swoją przygodę kompozytorską od utworów solowych i kameralnych, czego przykładem jest Sonata dedykowana pamięci pierwszego nauczyciela gry na fortepianie, Dmitry'ego Hintze. W dorobku artysty znajdują się także cykle pieśni skomponowane do słów polskich poetów, z których każdą (w liczbie ponad 50) wykonać można w języku oryginału lub w autorskim tłumaczeniu na język fiński.

Matti Asikainen jest członkiem wielu stowarzyszeń muzycznych, m.in. International Rachmaninoff Society, Chopin Society of Finland, Väinö Raitio Society i Finnish Piano Teachers.

Od 1990 r. pianista prowadzi klasę fortepianu jako wykładowca Instytutu Muzyki na Uniwersytecie w Jyväskylä.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Matti Asikainen (b. 25 June 1957 in Hankasalmi, Finland) obtained Pianist Diplomas from Sibelius Academy in Helsinki (1985) and Moniuszko Academy of Music in Gdansk, Poland (1991), in Prof. Zbigniew Śliwiński’s class. He participated in master courses held by several professors, including Dmitri Bashkirov, Regina Smendzianka and Victor Merzhanov. He further completed his studies in musicology at the University of Jyväskylä, Finland (1996), and Polish philology in the Institute of Slavonic Languages at the University of Helsinki (1993).

He gave his debut recital in 1974 in the Concert Hall of Sibelius Academy. Since 1971 he has made several recordings for the Finnish Broadcasting Company and appeared on the Finnish, Polish and Lithuanian Television. He has played many recitals in Finland, Russia and Italy (including Incontri di Serra Maiori Festival) and appeared as soloist with the Symphony Orchestras of the Baltic Philharmonic in Gdańsk and the Koszalin Philharmonic. In Poland he also performed with chamber music ensembles, inter alia at Probaltica Festival in Toruń, Mikołowskie Dni Muzyki and Opera Festival in Krosno. As artistic director, he organized the Jagiellonian Summer of Arts held in 1999 in Finland as part of the International Chopin Year. His publications include articles in musicological magazines and reviews.

The pianist has received among others the following distinctions:

  •      3rd Prize in Hannikainen National Piano Competition (Jyväskylä, 1975);
  •      2nd Prize in Wiener Musikseminar International Piano Competition (Vienna, 1985).

In 2002 Matti Asikainen was awarded by President Aleksander Kwaśniewski the Knight Cross of the Order of Merit of the Republic of Poland in recognition for the promotion of Poland and the Polish culture in Finland.

Apart from standard repertoire, the artist eagerly performs other rewarding, though less known piano pieces, such as Rachmaninoff’s Sonata no. 1 (first performances in Finland and Poland) and has also given monographic recitals of Rachmaninoff’s piano works.

Based on his pianistic studies, the artist took up composing, which resulted in numerous concerts of his own works, held both in Finland and Poland. He began his activity as composer by writing solo and chamber music pieces, such as a Sonata composed in memory of his first piano teacher, Dmitry Hintze. He has also created song cycles based on texts written by Polish poets. Each of the songs (amounting to over 50) can be performed in the original language as well as in Finnish, in the composer’s own translation.

Matti Asikainen is a member of various musical societies, including International Rachmaninoff Society, Chopin Society of Finland, Väinö Raitio Society and Finnish Piano Teachers.

Since 1990 Matti Asikainen has worked as piano teacher in the Institute of Music at the University of Jyväskylä.