WOJTAL WALDEMAR

WOJTAL WALDEMAR

Uzyskał dyplom z wyróżnieniem w gdańskiej Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w klasie Zbigniewa Śliwińskiego. Studia podyplomowe odbył w Paryżu u Vlado Perlemutera oraz Suzanne Roche. Doskonalił swoje umiejętności na kursach mistrzowskich prowadzonych przez Georgi Seboka oraz Dietera Zechlina. Stypendysta Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie, laureat Estrady Młodych Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, Festiwalu Młodych Muzyków w Gdańsku oraz II Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego w Warszawie.

Koncertuje w Polsce i za granicą, m.in. we Francji, Szwajcarii, Niemczech, Włoszech, Bułgarii, USA i na Ukrainie.

Głównym nurtem jego działalności zawodowej jest pedagogika. Od roku 1979 prowadzi klasę fortepianu w gdańskiej Akademii Muzycznej. Równocześnie pracuje z uzdolnioną młodzieżą średnich szkół muzycznych. Wśród jego wychowanków znajdują się laureaci wysokich nagród w konkursach pianistycznych. 

Od wielu lat jest członkiem Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, w którym sprawuje opiekę merytoryczną nad wybitnie utalentowanymi młodymi pianistami wyselekcjonowanymi z polskich szkół muzycznych na podstawie znaczących osiągnięć konkursowych.

Współpracuje z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej, m.in. jako członek Rady do Spraw Szkolnictwa Artystycznego oraz juror organizowanych przez te instytucje przesłuchań ogólnopolskich i wykładowca seminariów dla nauczycieli klas fortepianu.

Prowadzi kursy mistrzowskie w kraju i za granicą. Jest jurorem ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych, a także inicjatorem i organizatorem I Międzynarodowego Bałtyckiego Konkursu Pianistycznego.

Od roku 1999 do chwili obecnej jest kierownikiem Katedry Fortepianu w Akademii Muzycznej w Gdańsku, a w latach 1993-1999 oraz 2004-2005 był rektorem tej uczelni. Podczas jego kadencji Akademia Muzyczna przeniesiona została do nowej siedziby, w której się obecnie znajduje oraz zapoczątkowana została budowa nowego budynku, w którym otwarto w tym roku salę koncertową.

Za swoją działalność został uhonorowany nagrodami Ministra Kultury oraz odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Zasłużony Kulturze "Gloria Artis" oraz Medalem Edukacji Narodowej.