Mistrzowska Szkoła Pedagogiki Fortepianowej

Mistrzowska Szkoła Pedagogiki Fortepianowej

Podczas kilku dni uczestnicy biorą udział w wykładach metodycznych, lekcjach pokazowych, pracach jury konkursu pianistycznego "Młody Wirtuoz", konsultacjach rehabilitacyjno- medycznych oraz wieczornych koncertach MFP "Bieszczady bez granic", doskonaląc i poszerzając swoją wiedzę w dziedzinie pedagogiki fortepianowej. Zajecia prowadzone są przez wybitnych i uznanych pedagogów.