Gallery - 07.02.2017 -Wykład prof. Iriny PIETROVEJ - CHUKOVSKY - "Praca nad wyobraźnią i nawykami pianistycznymi"