Правила

РЕГЛАМЕНТ
Майстер-Школа Фортепіанної Педагогіки
 
Згідно до § 7 пункт 3 Статуту Підкарпатського Фонду Розвитку Культури – Фонд реалізує свою мету шляхом освітної та просвітницької діяльності.
§ 1
ВСТУП

Організатором Майстер-Школи Фортепіанної Педагогіки, котра відбудеться в Центрі Промоції Здоров’я Готелю САНВІТ (SANVIT), в Сяніцькому Домі Культури, в приміщенні Підкарпатського Фонду Розвитку Культури, а також в  Державній Музичній Школі I і II рівня ім. Ванди Коссакової у Сяноці, -  є Підкарпатський Фонд Розвитку Культури за сприяння Національного Інституту Освіти.

Метою MSPF є підвищення професійної кваліфікації учасників шляхом вдосконалення методів навчання та оновлення методичних знань, пов'язаних з виконавчими проблемами.

§ 2
УЧАСТЬ
  1. ХIII Майстер-Школа Фортепіанної Педагогіки (MSPF) адресовано музикантам – викладачам музичних шкіл усіх рівнів та випускникам музичних навчальних закладів Польщі.
  2. Кожен учасник MSPF візьме участь в роботі Жюрі  XV Міжнародного Фортепіанного Конкурсу «Молодий Віртуоз»  03.02.2024, а також у семінарах, спеціалізованих лекціях та демонстраційних уроках  з Маестро і у вечірніх концертах організованих під час курсу у Сяніцькому Домі Культури (SDK). Участь у концертах включена до плану курсу. УчасникиMSPF можуть брати участь в ранкових вправах, реабілітації і в медичних  консультаціях готелю САНВІТ (SANVIT), крім того таж і танцювальних заняттях «Історія танцю»
  3. Умовою участі в курсі є відправлення до 31.12.2023 року через інтернет заповненої анкети-заявки, доступної на сторінці: https://aplikacja.interpiano.pl/pl/#/ - і оплата вступного внеску.
§ 3
ОПЛАТА

1. Умовою участі в курсі є вступний внесок у розмірі 670,00 злотих, або 150 ЄВРО внесений на рахунок:

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury
ul. 3 Maja 15, 38-500 Sanok
PEKAOSAnr 87 1240 2340 1111 0010 5339 4009    
з приміткою - MSPF".
 
2. У разі відмови від участі у заході:
a) до 31.12.2023 року учаснику буде повернено вступний внесок після відрахування маніпуляційних витрат в розмірі 10% від вступного внеску.
б) після 31.12.2023 року сплачений вступний внесок не повертається,
 
§ 4
РЕЗУЛЬТАТИ КУРСУ
 
1. Кожен учасник отримає:
a) Сертифікат від PFRKпро закінчення методичного курсу.
б) Посвідчення, що підтверджує закінчення курсу, видане на підставі  Розпорядження Міністра Міністра Національної Освіти
2. Умовою отримання посвідчення та сертифікату про закінчення ХIII MSPF є обов’язкова участь у лекціях та демонстраційних уроках. Відвідування вечірних концертів не обов’язкове.
 
§ 5
РЕЗЮМЕ

1. Зміни в регламенті MSPF вносяться Радою Фонду.
2.  Регламент MSPF набуває чинності з дня  прийняття і діє до подальшого повідомлення.