PIETRIENKO TATIANA

PIETRIENKO TATIANA

Tatiana Petrenko jest profesorem specjalnego Wydziału Fortepianu Moskiewskiego Państwowego Instytutu Muzyki im. A. Schnittke, nauczyciel fortepianu Centralnej Szkoły Muzycznej Moskiewskiego Konserwatorium Państwowego im. P. I. Czajkowskiego. Ukończyła Państwowe Konserwatorium w Nowosybirsku, prowadzi seminaria naukowe i metodyczne, kursy mistrzowskie dla studentów i nauczycieli szkół muzycznych w Rosji, Włoszech, Austrii, Korei Południowej, Grecji i Portugalii. Uczestniczy w regionalnych i międzynarodowych konferencjach i kongresach naukowych. Jej uczniowie i studenci zostali zwycięzcami wszystkich międzynarodowych konkursów. Wielokrotnie pracowała jako członek komitetu organizacyjnego i jury konkursów pianistycznych.


 

Tatiana Petrenko is Professor of the special piano Department of the Moscow state Institute of music named after A. Schnittke, the piano teacher of the Central music school of the Moscow state Conservatory named after P. I. Tchaikovsky. She graduated from the Novosibirsk state Conservatory.Tatiana Petrenko conducts scientific and methodological seminars, master classes for students and teachers of music schools in Russia, Italy, Austria, South Korea, Greece and Portugal. She participates in regional and international conferences and scientific congresses. Her pupils and students became winners of the all international competitions. He has repeatedly worked as a member of the organizing Committee and jury of piano competitions.