AGNEL ROMANA

 AGNEL ROMANA

Romana Agnel

tancerka, choreograf, historyk sztuki, Dyrektor Naczelny i Artystyczny Baletu Dworskiego „Cracovia Danza” – Miejskiej Instytucji w Krakowie.

Absolwentka Społecznej Szkoły Baletowej (klasa prof. Marty Mirockiej) w Krakowie. Swoje umiejętności w zakresie tańca charakterystycznego oraz tańców historycznych zdobyła we Francji (Le Ballet Légendaire d'Ile de France, Le Bal Paré, VII Konserwatorium w Paryżu, Thěâtre Baroque de France). Jest również tancerką klasycznego tańca indyjskiego Bharata Natyam, którego uczyła się u Smt. M. K. Saroja w Madrasie. Ukończyła historię sztuki na Paryskim Uniwersytecie Sorbony.

Jako choreograf i tancerka współpracuje z licznymi teatrami w Polsce, Warszawską Operą Kameralną, Zamkami Królewskimi w Krakowie, w Warszawie i Niepołomicach oraz wieloma innymi instytucjami w kraju i zagranicą. Prowadzi zajęcia z tańców historycznych na Akademii Muzycznej w Krakowie i w Łodzi oraz liczne kursy w swoich specjalizacjach.

Tancerka miała okazję wielokrotnie współpracować z wybitnymi osobowościami świata baletu i muzyki. Przygotowała choreografie do wielu oper barokowych, klasycznych i staropolskich prezentowanych na scenach w Polsce i za granicą. Uczestniczyła m.in. w przygotowaniu przedstawień operowo-baletowych pod dyrekcją Jeana-Clauda Malgoire'a. Prezentowała także tańce historyczne z towarzyszeniem m.in. wybitnych wirtuozów: Urszuli Bartkiewicz, Elżbiety Stefańskiej, Kennetha Weissa (klawesyn) i Jaap'a Ter Lindena (wiolonczela barokowa).

Jest laureatką II Nagrody paryskiego konkursu La Scéne Française w technice tańca charakterystycznego oraz Nagrody im. Zofii Rayzacher na Festiwalu Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie.

W 2009r. została wyróżniona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP odznaczeniem "Zasłużony dla Kultury Polskiej" oraz odznaczona przez Małopolskiego Kuratora Oświaty - Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. W listopadzie 2010 r. odebrała odznaczenie „Honoris gratia” – zasłużeni dla Miasta Krakowa i jego mieszkańców.

Romana Agnel jest pomysłodawczynią i Dyrektorem Artystycznym Festiwalu Tańców Dworskich „Cracovia Danza”. Festiwal rokrocznie odbywa się latem w Krakowie. Najbliższa - XII-ta już edycja - rozpocznie się w ostatni weekend lipca 2011 roku.