BARTKIEWICZ URSZULA

BARTKIEWICZ URSZULA

URSZULA BARTKIEWICZ rozpoczęła edukację muzyczną w rodzinnym mieście Bielsku – Białej, gdzie ukończyła z odznaczeniem szkołę muzyczną stopnia podstawowego i licealnego w klasie fortepianu Izabeli Wojciechowskiej. W latach 1971 – 1975 studiowała w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie klawesynu Elżbiety Stefańskiej, otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Jako stypendystka rządu francuskiego w latach 1976 – 1977 studiowała w Paryżu pod kierunkiem Huguette Dreyfus uzyskując dyplom z pierwsza lokatą. W okresie od 1974 – 1987 r. regularnie doskonaliła swoje artystyczne umiejętności jako aktywny uczestnik wielu międzynarodowych kursów mistrzowskich w Zurychu, Pradze, Paryżu, Madrycie, Stuttgarcie, pracując z Zuzanną Ruzickovą, Kennethem Gilbertem, Rafaelem Puyaną.

Jest laureatką Głównej Nagrody na Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, Nagrody Publiczności na Międzynarodowym Konkursie Klawesynowym w Paryżu, I Nagrody – Złotego Medalu na Klawesynowym Konkursie Conservatoire Nationale de Bobigny.

Prowadzi bogatą działalność artystyczną. Ma w dorobku liczne koncerty solowe, a także kameralne i orkiestrowe. Są wśród nich występy festiwalowe, m.in. w Festiwalu Pianistyki Polskiej, Festiwalu w Łańcucie, Vratislavia Cantans, Warszawskiej Jesieni, Festiwalach Muzyki Dawnej w Warszawie, Lublinie, Gdańsku, Festiwalu Radiowym Szymanowski i jego Europa, Bydgoskich Wtorkach Muzycznych, Dniach Bachowskich w Krakowie, Biennale de Danse w Lyon oraz wiele znaczących koncertów w Polsce i za granicą, m.in. w Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Holandii, Litwie, Łotwie, Niemczech, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, USA, Wielkiej Brytanii. Współpracowała z wieloma orkiestrami i instytucjami kultury, m.in. z Toruńską Orkiestrą Kameralną, Filharmonią Narodową, Orkiestrą Kameralną FN, Polską Orkiestrą Kameralną pod dyr. Jerzego Maksymiuka, Warszawską Operą Kameralną, Instytutem Sztuki PAN, Orkiestrą Akademii Muzycznej w Warszawie Camerata Academia. Obecnie jest to Balet Dworski Cracovia Danza prowadzony przez Romanę Agnel.

Dokonała bardzo licznych nagrań radiowych i płytowych. Jako pierwsza nagrała sonaty klawesynowe G. P. Del Buono z XVII w., odkryte przez siebie utwory klawesynowe polskich kompozytorów z II połowy XVIII wieku oraz wszystkie tańce z Tabulatury Jana z Lublina. Nagrała także całe Das Wohltemperierte Klavier J. S. Bacha - za ten 4-płytowy album otrzymała w 2000 r. prestiżową nagrodę muzyczną: „Fryderyk ‘ 99”.

Obszerny repertuar artystki zawiera dzieła solowe, kameralne i orkiestrowe od XVI – XXI w., w tym wiele światowych prawykonań.

Urszula Bartkiewicz prowadzi także intensywną działalność naukowo-dydaktyczną, szczególnie chętnie podejmując się prac innowacyjnych i koncepcyjnych w zakresie edukacji muzycznej. Z jej inicjatywy w r. 2004 włączono po raz pierwszy specjalizację klawesyn do przesłuchań organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej.

Otrzymała wiele nagród i wyróżnień, m.in. Nagrodę Indywidualną II st. Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce (2001), Złoty Krzyż Zasługi (2002), Nagrodę Indywidualną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego I st. za wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej i dydaktycznej (2006), stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2009).

Od r. 2003 jest profesorem tytularnym w dziedzinie sztuk muzycznych. Wiąże się z tym praca w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (od r. 1998), gdzie w październiku 2009 r. została mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Prowadzi klasy klawesynu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i w ZPSM im. F. Chopina w Warszawie. W obu placówkach opracowała koncepcje i prowadziła prace programowe oraz wdrożeniowe dla powstania klas instrumentów historycznych. Kieruje Zakładem Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej AM w Bydgoszczy oraz Sekcją Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej w ZPSM im. F.Chopina. Jest promotorem i recenzentem wielu prac magisterskich oraz w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i w postępowaniu o nadanie tytulu profesora. Publikuje artykuły w wydawnictwach specjalistycznych, prowadzi seminaria naukowe, kursy interpretacji, warsztaty i wykłady w zakresie muzyki dawnej, m.in. w Wayne State University w USA, Akademii Sztuki w Banskiej Bystricy (Słowacja). Jest inicjatorem i kierownikiem naukowym Letnich Kursów Metodycznych Muzyki Dawnej organizowanych od r. 2007 w Bydgoszczy i Warszawie. Jest redaktorem publikacji nutowej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy „Polska muzyka klawiszowa Z Wydawnictwa Józefa Elsnera” na klawesyn lub fortepian (2008). Utwory te nagrała i wydała na dwóch CD pod tytułem „Polska Muzyka Klawesynowa” (2009). Płyta z utworami Józefa Elsnera jest nominowana do nagrody „Fryderyk 2010”.